Oto końcowe wyniki BH EURO w Starych Jabłonkach.

Turniej mężczyzn:

 1. Dania
 2. Norwegia
 3. Węgry
 4. Rosja
 5. Chorwacja
 6. Niemcy
 7. Polska
 8. Francja
 9. Hiszpania
 10. Szwecja
 11. Turcja
 12. Ukraina
 13. Rumunia
 14. Serbia
 15. Włochy
 16. Szwajcaria
 17. Portuga
 18. Słowenia
 19. Macedonia Północna
 20. Czarnogóra

Turniej kobiet:

1. Dania
2. Węgry
3. Holandia
4. Chorwacja
5 Hiszpania
6. Norwegia
7. Grecja
8. Ukraina
9. Rosja
10. Niemcy
11. Turcja
12. Polska
13. Francja
14. Włochy
15. Portugalia
16. Szwajcaria
17. Rumunia
18. Słowenia
19. Cypr
20. Macedonia Północna