Proces akredytacyjny na Beach Handball Euro 2019 dostępny jest za pośrednictwem systemu Accredito.com. Wszystkie szczegóły można znaleźć poniżej: